E2:14-15


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Måleskogh skatteheman   2

1.         Skatteheman                    1/2    
B.        Norregierdet                    2 1/4 tunna    
C.        Westregierdet                  1 3/8 tunna   
D.        Södregierdet                    1 3/8 tunna
E.         Östregierdet                    2 1/8 tunna
            Humblegårdh 150 stenger
F.         Engh om                          15 las
            Lijten skogh och vtmark sampt löffskog

2.         Jbidhem skatteheman       1/2    
            ähr lijka medh öfverbemälte heman i alla
            legenheter

(Karttext:)

Bergh
Gierdes engh
Mull iord
Jlak gerdes engh
Sken walz engh med ale, börke och någon granskog och fult medh ber<g>h
Måßa
Gerdes engh
Scala ulnarum.