E2:140


(Rubrik:) Tweta häradt
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Hulan croneheman                  1/2      

A.        Vtsäde                                   1 1/2 tunna
B.        Vtsäde                                    2 tunnor
C.        Vtsäde                                   1 3/8 tunna
D.        Vtsäde                                   1 1/8 tunna
E.         Vtsäde                                   1 5/16 tunna
F.         Åcker upgiordh i engen           5/16 tunna
G.        Engh öfuer alt                          40 stackar
            Humblegårdh till 200 stenger.
            Mycket ringa skogh och utmark sampt löffskogh.
                     
(Karttext:)

Skeen walz engh medh biörk, gran och haßelskogh.
Sandh iord med ör
Skeen walz engh medh börk, gran och haßel skogh.