E2:141


(Rubrik:) Sånseryd sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Store Åsa heman                           3      
            Vtsäde i gerdet B                          10 tunnor
            Vtsäde till hele byn i C                   6 1/4 tunnor  
            Vtsäde till hele byn i D                   8 1/4 tunna

E.         Denne wreet lyder till nummer 1    1 1/2 tunna
F.         Denne wreet lyder till nummer 3    5/8 tunnor  

           
Numero 1 och 2 ähr croneheman, numero 3 ähr frelse.

            Höö här hemma widh byen af gerdeßlinder-
            na            13 stackar.

            Höö aff Stoorengen, fol. 142 och 1431  70 laß

            Till denne by ähr skog och vtmark sampt
            fijskewatn och löfskogh till nödtorfften.                         

(Karttext:)

3 stachar.
Sand blandat
6 stackar, d.t.å.
4 stachar.
Mull jordh.
Giölan.
Scala ullnarum.

1 142 och 143 korrigerat från 139 och 140 ms