E2:142-143


(Rubrik:) Tweta häradt        Sånseryd sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

a.         Hammarsmedens gårdh.
b.         Hammarsmedian, cronones.
c.         Hårdwaldz hööt aff hagen            6 stachar                    
            Vtsäde af 3 små wreter tillhopa   1 tunna

d.         Een sqwaltequarn som gåår mäst åhr
            och dagh, lyder till numero 1 vtij Åsa, fol. 138.

             Deße opbrukade egor åhre1 optagne af Åsa
             vtmark.

(Karttext:)

Hård waldz engh full medh biörk och gran skogh, lyder till Åsa hemmanen som fins fol. 1412.
Betheß???
Hårdwall
Sanblandat jord
Scala ullnarum.

1 D.v.s. ähre?
2 141 korrigerat från 138 ms