E2:144


(Rubrik:) Tweta häradt
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Lilla Åsa skatteheman           1
A.        Nårregierdet                         3 7/8 tunna
B.        Södregierdet                         3 3/4 tunna
C.        Wästregierdet                       1 7/8 tunna
D.        Engh om höö                        40 stackar 
E.         Engh om höö                        8 stackar 
F.         En engh på utmarken           20 stackar   
            Nöttorfftigh skogh och utmark.                                                 

(Karttext:)

Talskogh
Jlak engh medh gran, tal och börkeskogh
Sand iord
Talle backe
Jlak sken walz engh medh gran, tall och något börkeskogh.
Jlak sken walz engh medh ale, gran, tall och börkeskogh.

1 D.v.s. ähre?
2 141 korrigerat från 138 ms