E2:146-147


(Rubrik:) Tweta häradt        Sånseryd sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Skinnarebo croneheman       1
A.        Norregierdet                         2 tunnor
B.        Millangierdet                         3 1/8 tunna
C.        Södregierdet                         2 1/4 tunna
D.        Engh öfuer alt                       40 stackar 
            Nöttorfftigh skogh och utmark.2.         Giölghult croneheman            1
A.        Vtsäde i giärdet                     6 tunnor
B.        Vtsäde i wreeten                   3/4 tunna
            Engh öfuer alt                       40 stackar 
            Nöttorfftigh skogh och vtmark.                                                

(Karttext:)

Engh
Mul iord
Jlack skeenwalz engh medh gran, tall och börkeskog
Jlak gierdes engh medh någon börke skogh.
Mul iord
Scala ullnarum.