E2:149


(Rubrik:) Sånseryd sochn.1
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Vllstorp crone heman            1
A.        Norregierdet                         3 5/8 tunna
B.        Östregierdet                          3 7/8 tunna            
C.        Westregierdet                       4 3/4 tunna 
D.        En wreet                               1 3/16 tunna 
E.         Engh öfuer alt                       70 stackar 
            Nöttorfftigh skogh och vtmark sampt
            nöttorfftigh löff skogh, fijske i siön.                                                         

(Karttext:)

Giöll.
Sandblandat jordh medh mul
Måße odugeligh
Skienwalz engh medh börk och haßle skogh.
Scala ulnarum.

1 Övanför detta senare blyertsanteckning: Jönköpings län, Tveta, Sanseryd socken