E2:150-151


(Rubrik:) Tweta häradt.        Sånseryd sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Henestorp heman                  2

1.         Crone heman                        1
B.        Wästregierdet                        3 1/16 tunna 
C.        Östre gierdet                         4 tunnor            
D.        Norregierdet                         3 1/8 tunna   
E.         Engh öfuer alt                       <...>

2.         Crone heman                        1
B.        Wästregierdet                        3 1/2 tunna 
C.        Östregierdet                          4 1/8 tunna             
D.        Nårre gierdet                         4 1/4 tunna 
E.         Engh öfuer alt                       <...>

            Nöttorfftigh skoogh och utmark
                 sampt löffskogh i engen. 
           
(Karttext:)

Jlak skeen waldz e<ng>h medh börk, tall, gran och haßelskogh.
Sandh mylla
Sand mylla
Sand mylla
Talle backa
Scala ullnarum.