E2:152


(Rubrik:) Tweta häradt        Sånseryd sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Åsen croneheman                  2
              och nu brukas för en gårdh.
A.        Wästregeerdet                       6 1/2 tunna 
B.        Millangierdet                          8 3/8 tunna            
C.        Östergierdet                          6 5/32 tunna    
D.        Engh öfuer alt                        90 stackar
            Nöttorfftigh skogh och utmark sampt
                        löffskogh i engen. 
           
(Karttext:)

Kalff hage
Skien waldz engh medh gran och börkeskogh.