E2:153


Jönkiöpingz län,        Tweeta häradh.

             Effterskreffne byar och gårdar äro affmätte och
             affrijtade anno 1648 vtj Månsarpa sochn.

                Bråten, fol.                                       155
                Bärget, fol.                                       155
                Kåpery, fol.                                      156
                Hackelz bo, fol.                                157
                Månsarp, fol.                                    159
                Tålztorp, fol.                                     160
                Måleskogh, fol.                                 161
                Kalz hult, fol.                                    163
                Boery, fol.                                        164
                Söffdebo, fol.                                   165
                Höök hult, fol.                                   167
                Pårsarp, fol.                                      167
                Smörwijk, fol.                                   168
                Tran hult, fol.                                    169
                Jbidem en vtiordh, fol.                       169
                Heestra, fol.                                      171
                Tiurz hult, fol.                                    171
                Reenestorp, fol.                                 172
                Hußtompta, fol.                                 173
                Rößhult, fol.                                      175
                Hult, fol.                                            175
                Eng till Månßarp och Pershult            176