E2:154-155


(Rubrik:) Tweta häradt        Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Bråten croneheman                1/8
              är bygt på Lilla Åßa ägor.
A.        Norregierdet                          1 tunna 
B.        Millangierdet                          1 1/4 tunna            
C.        Westergerdet                         1 tunna
D.        Östergierdet                           1 1/4 tunna        
E.         Engh på utmarken                  20 stackar
            Lijten skogh och utmark.2.         Bärget skatte heman               1/4
A.        Vtsäde i gierdet                      2 tunnor 
B.        En wreet                                 1/2 tunna   
C.        En wreet                                 1/2 tunna                     
            Jngen engh till sama gårdh.
            Nöttorfftigh skogh och utmark.
           
(Karttext:)

Jlak skenwalz engh medh börkeskogh
Taa bärgh
Sandh iord
Scala ullnarum.