E2:156


(Rubrik:) Tweta häradt
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Kåpery croneheman                 1
A.        Vtsäde i gierdet                        6 3/4 tunna 
B.        Engh öfuer alt af gerdet             40 stackar            
                Höö af engen                       60 stackar            
            Nöttorfftigh skogh och vtmark.

            Hammarsmedian brukar arendatoren
            Abraham Wederhausen, medelmåttigt fall.
           
(Karttext:)

Taabärgh möter
Jlack sken walz engh med gran, tall och börkeskogh sampt full medh bärgh och steen.
Sandhmylla
Hammarsmedia.
Gierdes engh medh tall och haßelskogh.
Scala ullnarum.