E2:157


(Rubrik:) Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Hackelzbo skatteheman           1
A.        Vtsäde i giärdet                        6 tunnor 
            Engh öfuer alt af gerdet            60 stackar            
            Humblegårdh till 300 stenger                                  
            Nöttorfftigh skogh och vtmark.
           
(Karttext:)

Jlak gierdes engh medh gran, tall och ekeskogh.
Sken walz engh.
Mulblandat iord medh sand
Scala ullnarum.