E2:158-159


(Rubrik:) Tweta häradt.      Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Månsarp skatteheman              1
A.        Norregierdet                            4 tunnor 
B.        Millangierdet                            3 7/8 tunnor        
C.        Södregierdet                            2 tunnor
D.        Engh öfuer alt                           50 stackar            

            Nöttorfftigh skogh och vtmark.
            En lijthen qwarn, brukas föga, haar lijkaväll gott fall
            Engh på vth marcken, finß folio    176
                                        Höö till        30 stackar                      

(Karttext:)

Talle backen
Gierdes engh
Gierdes engh
Jlack sken waldz engh medh sandbackar, gran och talleskogh.
Sandh iordh
Gierdez engh
Jlak eng med taööe skogh.
Scala ullnarum.