E2:160


(Rubrik:) Tweta häradt.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Tålstorp, upbygdh på Månsarpa ägor, kan
            giöra skäll för 1/8 heman.
A.        Vtsäde                                        3/8 tunna  
B.        Vtsäde                                        3/16 tunna  
C.        Vtsäde                                        5/8 tunna  
D.        Engh öfuer alt                           20 stackar            

(Karttext:)

Sand iord
Jlak sken walz engh medh börk och talleskogh.