E2:161


(Rubrik:) Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Måleskogh croneheman           1 
A.        Vtsäde i gierdet                        7 1/2 tunnor    
B.        Vtsäde i wreten                        1/2 tunnor      
C.        Engh öfuer alt                           70 stackar
               Nöttorfftigh skogh och vtmark
                    sampt någon löffskogh.           

(Karttext:)

Jlak skeen valz engh medh börk och gran skogh.
Kiär
Gierdes engh
Sandh mylla
Scala ullnarum.