E2:162-163


(Rubrik:) Tweta häradt.        Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Kalzhult crone heman               1 
A.        Vtsäde                                     7 tunnor    
B.        Engh till höö                              82 stackar      
C.        Engh på utmarken om höö        18 stackar
            Humblegårdh till 400 stenger
            Ringa skogh och utmark.           

(Karttext:)

Sand iord
Gierdes engh
Mycket jlak fnugh walz engh medh gran och någon börkeskogh.
Mull iord
Jlak gierdes engh medh granskogh
Sken walz engh.
Scala ullnarum.