E2:165


(Rubrik:) Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Söffuedebo skatteheman          1
A.        Norregierdet                            2 1/2 tunna          
B.        Söregierdet                              6 3/4 tunna      
C.        Engh till höö                             14 stackar          
D.        Engh på utmarken om höö        20 stackar   Notandum: 3 stackar på laßett            
            Humblegårdh till 250 stenger.
            Nöttorfftigh skogh och utmark.          

(Karttext:)

Jlak eng med huit måß
Sand iord
Jlak gierdes engh
Muliord
Jlak skenwalz engh
Gierdes engh
Odugeligit
Måße
Sand mylla
Scala ullnarum.

(Annan anteckning:)

Forfattad 1646 af Päder Jonson Duuke