E2:166-167


(Rubrik:) Tweta häradt        Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Pårsarp skatteheman                1/4
A.        Vtsäde i giärdet                        2 3/4 tunna          
B.        Vtsäde i wreeten                      1 3/16 tunnor          
C.        Engh öfuer alt                           20 stackar          
            Humblegårdh till 150 stenger
            Lijten skogh och vtmark.1.         Höökhult croneheman              1
A.        Vtsäde                                     4 1/4 tunna          
B.        Engh öfuer alt                           32 stackar          
            Skogh och vtmark till behoff, mäst kiär.          

(Karttext:)

Gierdes engh
Sand mylla
Mycket ilak skenwalz engh medh gran och talleskogh.
Jlak sken walz engh medh gran och talleskogh sampt kiös mås, 14 stackar.
Gierdes eng, 18 stackar.
Muliord
Scala ullnarum.