E2:168


(Rubrik:) Tweta häradt.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Smörwijk skatteheman             1/4
A.        Vtsäde i gierdet                        2 1/8 tunna          
B.        Vtsäde i wreeten                       9/16 tunna  
C.        Vtsäde i wreeten                       9/16 tunna                
D.        Engh öfuer alt                           25 stackar          
            Gierdeß höö                             36 stackar          
            Nöttorfftigh skogh och utmark.

            Jbidem frelseheman                  1/4  
            är lijka medh ofuanbemälte heman
            i alla lägenheter,
            både till åker och engh,
            nembliigen summa vtsäde    3 1/4 tunna          
            summa höö                         28 stachar          

(Karttext:)

Gierdes engh
Jlak sken walz engh medh gran och talleskog
Muliord
Kiär