E2:169


(Rubrik:) Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Tranhult skatte heman               1
A.        Westregierdet                           3 1/8 tunna          
B.        Östregierdet                              3 3/4 tunna  
C.        Södregierdet                             3 tunnor  
D.        Engh öfuer alt                            56 stackar          
            Skogh och utmark till behoff

2.         Jbidem en crone utiordh, räntar 1/2 lispund smör              
            Vtsäde                                      1 tunna          
            Höö till                                      2 stackar          

(Karttext:)

Jlak gerdes engh, 40 stackar          
Sand iord med mull
Jlak sken walz engh, 16 stackar.
Liungh och talle backe till vtjorden.
Scala ullnarum.