E2:170-171


(Rubrik:) Tweta häradt        Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Heestra crone heman                1
A.        Vtsäde                                      2 5/16 tunna          
B.        Vtsäde                                      2 tunnor  
C.        Vtsäde                                      1 1/2 tunna  
D.        Vtsäde                                      1 1/2 tunna                  
E.         Engh öfuer alt                            24 stackar          
            Jlak skogh och vtmark medh måsee
                och kiär.2.         Tiurzhult skatteheman                1/4
A.        Vtsäde i gierdet                         2 1/2 tunna          
B.        Vtsäde i wreten                         5/8 tunna  
C.        Vtsäde i wreeten                       19/32 tunna  
            Engh öfuer alt                            30 stackar          
            Ringa skogh och vtmark, någon löffskogh
                i gierdet.             

(Karttext:)

Liung backe
Sand iord med mul
Jlak gierdes engh
Jlak gierdes engh
Sandh iordh med mul
Mycket jlak engh.
Scala ullnarum.