E2:172


(Rubrik:) Tweta häradt.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Reenestorp croneheman            1
A.        Westregerdet                            2 tunnor          
B.        Östregerdet                               2 1/4 tunna  
C.        Söregierdet                               2 7/8 tunna  
D.        Engh till höö                              10 stackar          
E.         Engh på utmarken                     4 stackar
            En mad engh wedh åen är bortskiämdh
            för maßungz damar skull.
            Star slät liungh moo till utmark.


(Karttext:)

Liung och talle backar
Jlak engh, mäst igen wäxa med liungh.
Ör iord
Jlak engh medh gran, tall och börkeskogh.
Liungh och talle backa