E2:174-175


(Rubrik:) Tweta häradt        Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Röößhult skatteheman                 1   
A.        Westregierdet                             3 1/2 tunna          
B.        Öster gierdet                               1 31/32 tunna          
C.        Södregierdet                               3 1/4 tunna 
D.        Engh öfuer alt                              40 stackar  
            Eng på vtmarken                         12 stackar     
            Humblegårdh till 150 stenger.
            Skogh och utmark till behoff.2.         Hult är upbygt på Rößhulta ägor.  
A.        Vtsäde                                        1 1/4 tunna          
B.        Vtsäde                                        1 tunna          
            Engh öfuer alt                              20 stackar          
           
            Vptagit af Rööz hultz egor.

(Karttext:)

Jlak gierdes engh
Jlak skenwalz engh medh liungh och kröse ris
Jlak sken walz engh.
Mul iord
Gierdes engh
Mul iord
Gierdes engh
Scala ullnarum.