E2:176


(Rubrik:) Tweta häradt.        Månsarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        En engh som kommer till Månßarp, fol. 159.
            Höö om                                     30 stackar     St. betyder stackar à 3 på ett laß1        

B.        Engh, kommer Pårßhullt till, ähr skatte och inthet är afmätt.
            Höö om                                     30 stackar

(Karttext:)

Jlak skenwalz engh medh börk och granskogh.

1 Senare anteckning