E2:18-19


(Rubrik:) Tweta häradh.        Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Siöakra1 skatteheman   1/2

A.        Norregierdet                    2 1/8 tunna    
B.        Westregierdet                   2 tunnor
C.        Södregierdet                    2 tunnor
D.        Östergierdet                     2 3/4 tunna  
E.         En wreet                          1/2 tunna 
F.         Engh till höö                     16 las
G.        En betez haga
                       Humblegård till 200 stenger
            En engh på vtmarken om hö 4 las
            folio    20
            Godt laxefijske i åen
            Vtmark och tarfueskog till behof,
            godh löffskogh.

(Karttext:)

Wätter lacus
Gerdes engh
Sand iord
Hård walz engh med bork1 och arreskogh
Betes hagh
Engh
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Sjöåkra
2 D.v.s. björk