E2:2-3


(Rubrik:) Twetha häradt        Banckerydh sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Månserydh heman             3
                              vtiordh            1          

1.         Chroneheman                    1
            hafuer i byemål 33 alnar breedh åcker.
                                               B   4 tunnor
                        Vtsäde            C   4 tunnor
                        Engh till höö {  D   3 tunnor
                                               E    21/32 tunnor            
                                               F    26 laß

2.         Frellseheman                1/2     
            hafuer byemåll 20 alnar breedh åcker.
                                               B   2 tunnor
                        Vtsäde            C   2 tunnor
                        Engh till höö {  D   1 13/16 tunnor
                                               E    13/32 tunnor            
                                               F    16 laß
                    En vreet vtsäde          7/8 tunna

3.         En crone utiordh, brukas till numero 1
            och är lijka medh numero 2 i alla
            legenheeter.

4.         Skatte heman                     1/2
            hafuer i byemål 26 alnar breedh åcker.
                                               B   3 5/32 tunna
                        Vtsäde            C   3 5/32 tunna
                        Engh till höö {  D   2 3/8 tunna
                                               E    17/32 tunna            
                                               F    20 laß

            Nötorfftigh skogh och vtmark
                         sampt löffskogh.

            En vt engh til sama byy, hööt är inskrifuit
            medh sielfua gårdzsens höö, fins på folio 4.

(Karttext:)

Sken walz engh med granskogh.
Sanblandat iordh med mull.
Engh.
Skeen walz engh medh eene och börk skogh.
Scala ulnarum.