E2:20


(Rubrik:) Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Engh som lyder till Siöakra fol. 18.
                   Höö om            4 las

(Karttext:)

Hård walz engh något med börk, arre och gran skogh
Wätter lacus