E2:22-23


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Backen heman        3
                            Vtiordh   1

1.         Crone heman    1
            hafuer i byemåll 20 alnar breedh åcker
                                               B   1 15/16 tunna
                        Vtsäde            C   2 1/8 tunna
                        Engh till höö {  D   2 7/16 tunna
                                               E    6 las

2.         Frellseheman  1/2  breed åker 20 alnar
                                               B   1 15/16 tunna
                        Vtsädhe          C   2 1/8 tunna
                                           {  D   2 7/16 tunna
                        Engh till höö    E    6 las

3.         Skatteheman    1
                hafuer i byemåll 40 alnar breed åker
                                               B   3 7/8 tunna
                        Vtsäde            C   4 1/4 tunna
                                           {  D   4 7/8 tunna
                        Engh till höö    E    12 las
                   Humblegård 150 stenger.
            Nöttorfftig löffskogh och vtmark sampt
            fånge skogh till hele byen.
            Något laxefiske om hösten i åen

            Ekerydh een skatte vtiordh, brukas
            till skattegården, höö om    6 las  
            sampt något vtmark och fälle skogh,
            fins på folio    21

(Karttext:)

Odugeliga backar
Sanck engh
Odugeligh gerdes engh
Sandh jordh
Jlak engh
God eng
Scala ulnarum.