E2:29


(Rubrik:) Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Boo skatteheman     1/2

A.        Östregierdet             2 5/16 tunna      
B.        Norregierdet            3 9/16 tunna 
C.        Westregierdet          2 5/8 tunna  
D.        Södregierdet            2 3/4 tunna
E.         Engh öfwer alt         11 las
            Löffskogh i enghen, lijten skogh och vtmark,
            en lijten qwarn till gårdsens behoff.

(Karttext:)

Gerdes engh
Örblandat iord medh mull
Jlak skeen walz engh medh börk och någon eke skogh
Scala vlnarum