E2:30-31


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Granshult heman     4

1.         Skatteheman    1
            hafuer i byemåll 40 alnar breedh åcker
                                               B    6 tunnor
                        Vtsädhe          C    6 5/8 tunna
                        Engh till höö {  D   3 5/16 tunna
                                               E    20 las

2.         Crone heman    1
            hafuer i byemåll 40 alnar breedh åcker.
                                               B    6 tunnor
                        Vtsäde            C    6 5/8 tunna
                        Engh till höö {  D   3 5/16 tunna
                                               E    20 las

3.         Croneheman    1
            hafuer i byemål 20 alnar breedh åcker.
                                               B    3 tunnor
                        Vtsäde            C    3 5/32 tunna
                        Engh till höö {  D   1 5/8 tunna
                                               E    10 las

4.         Frellseheman    1/2
            hafuer i byemål 20 alnar bred åker
                                               B    3 tunnor
                        Vtsädhe            C    3 5/32 tunna
                        Engh til höö {  D   3 5/16 tunna
                                               E    10 las

            Ringa vtmark och tarfue skogh.
              
(Karttext:)

Jlak måswalz engh med granskogh
Leerblandat iord
Sken valz engh med granskogh
God engh
Jlak hårdh walz engh medh granskogh.
Sandiordh.
Scala ulnarum.