E2:32


(Rubrik:) Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Skijnkiär skatteheman     1/2
A.        Norregierdet                   4 1/16 tunna 
B.        Södregierdet                   3 1/12 tunna      
C.        Westregierdet                 4 5/16 tunna
D.        Engh öfuer alt                 12 las
            Humblegårdh till 150 stenger,
            myket jlakt till vtmark.

(Karttext:)

Något till gerdes engh
Mullblandat iord med ör
Skenwalz engh med börk och aleskogh