E2:33


(Rubrik:) Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Boosery croneheman    1
A.        Westergierdet                 4 5/8 tunna 
B.        Östregierdet                    4 5/32 tunna      
C.        Södregierdet                   4 3/8
D.        Engh öfuer alt                 11 las
            Nöttorfftigh skogh och vtmark
            Någon löfskogh
            En lijten qwarn som är belägen
            wijdh Kongz sågen.

(Karttext:)

Jlak gierdes engh medh gran och talle skogh
Sandh blandat iordh medh mull
Skeen walz engh
Jlak gerdes engh
Kier engh
Liung backar
Scala ulnarum.