E2:34-35


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Dåmnare heman     2

            Åkeren särskilt aff mät och annoterader
            medh sama numero som sielfua gårda äro
            annoterade medh
 
1.         Crone heman         1
                                               B    1 7/8 tunna
                        Vtsäde            C    2 5/8 tunna
                        Eng till höö   {  D   2 5/8 tunna
                                               E    8 las

2.         Frellse heman         1
                                               B    2 1/2 tunna
                        Vtsäde            C    4 1/8 tunna
                        Engh till höö {  D   3 3/4 tunna
                                               E    17 las

            En vtengh till sama by fins på folio 36,
            hööt är inskrifuit med sielfua gården,
            jlak skoogh och vtmark.

3.         Runsteen

(Karttext:)

Medelmåttig god engh
Leerblandat iord med sand
Jlak gerdes engh
Scala ulnarum.