E2:36


(Rubrik:) Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        En vtengh som lyder till Dåmnarij, folio 35,
            och hööt är inskrifuit med sielfua gården
 
(Karttext:)

Tallbacha.
Jlak hårdwalz engh