E2:38-39


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Stijbberyd croneheman   1
A.        Östregierdet                    4 7/16 tunna 
B.        Norregierdet                   2 5/32 tunna      
C.        Westregierdet                 2 31/32 tunna      
D.        Södregierdet                   3 5/8 tunna   
E.         Engh öfuer alt                 22 las
            Nöttorfftigh skogh och vtmark sampt
            löffskogh i engen.

(Karttext:)

?äk gerdes engh
Sken walz engh med börk och gran skogh
Suart mylla
Gerdes engh
Skenwalz engh med börke skogh
Ge<r>des engh
Skeen walz engh
Scala ulnarum