E2:41


(Rubrik:) Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Flaskeboo crone hemman  1
A.        Östregierdet                       1 3/4 tunna
B.        Norregierdet                      3 7/8 tunna       
C.        Millan gierdet                     1 5/8 tunna      
D.        Westergierdet                    4 tunnor   
E.         Enn engh på vtmarken, folio 44,
            till höö                               7 laß
            Humblegårdh till 300 stenger,
            lijten skoogh och vtmark,
            löffskogh i engen. 

(Karttext:)

Mijdellmåttig goodh gerdes engh
Leerblandat iordh medh suart mylla
Scala vlnarum.