E2:42-43


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Lilla Swinehagh skatteheman 1
A.        Norregierdet                         8 7/8 tunna
B.        Westregierdet                        4 tunna
C.        Östregierdet                          6 5/16 tunna      
D.        Vpgiord åker i engen             1 tunna            
E.         Engh om höö                        40 las
            Lijten skoogh och vtmark,
            löffskogh i engerna. 

(Karttext:)

Mijdellmåttig good engh
Leer blandat jordh medh suart mylla
Skeen walz engh
Skeen valz engh medh gran, börk, haßell och arreskoogh
Scala vlnarum.