E2:46-47


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Stora Swijnehag skatteheman  1
A.        Westregierdet                           8 3/16 tunna
B.        Östregeerdet                            10 1/4 tunna
C.        Södregierdet                             9 1/4 tunna      
D.        Vpgiordh åker i engen               1 3/4 tunna           
E.         Engh till                                    20 laß
            Madh engh till Store                  3 laß
            folio                                          40
            Humblegårdh till 200 stenger.
            Lijtet fijske i siön
            Skogh och vtmark till nöttorffta
            Mest moomark och talleskoghF.         Jbidhem et torpestelle, Hunsåås benemdh,
            rentar <...>
            Blifuer höö om                          5 laß
            fins på folio        47
            Engh på vtmarken, folio 45.
            Engh på vtmarken, folio 48.                                                                      

(Karttext, s. 46:)

Odugeliga backar medh talleskogh
Sand blandat jord med mull och öör
Skeen walz engh
Engh
Måße
Giöll
Måße

(s. 47)

Skeen walz engh medh gran, börk och talleskoogh
Scala vlnarum.