E2:49


Jönkiöpingz lähn        Tweeta häradh

             Effterskreffne byar och gårdar ähro affmätte
             och affrijtadhe anno 1646 vtij Järstorpa sochn.

                Järstorpa kyrkio by   folio      51
                Korteboo     folio                   52
                Måleskogh   folio                   53
                Eskelz torp   folio                   55
                En skatte utiordh  folio           55
                Sandbäck folio                      56