E2:50-51


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Järstorpa kyrkioby heman    3
                                        vtiordh    1 
                Dheße heman äro särskilte affmätte och annoterade
                med sama numero som sielfua gården är annoterat med.

1.         Skatte heman                      1
                                               B         3 1/2 tunna
                        Vtsädhe          C         2 3/4 tunna
                                           {  D         3 5/8 tunna
                        Engh till höö    F         20 las

2.         Prästegården heman            1
                                               B         4 1/8 tunna
                        Vtsädhe          C         3 1/2 tunna
                        Engh till höö {  D        5 7/8 tunna
                                               E         1 tunna
                                              
F         25 las 

5.         Prästegårdens enskijlt vtsädhe 3 1/4 tunna  
                        Engh till hö                7 las

3.         Croneheman                       1
                                               B         4 tunnor
                        Vtsädhe          C         3 3/8 tunna
                                           {  D         4 21/32 tunna
                        Engh till höö    E          1 1/4 tunna
                                              
F         24 las

4.         En frellse vtiordh, lyder till Tolarp
                                               B         1/8 tunna
                        Vtsädhe          C         1/8 tunna
                                           {  D         3/4 tunna
                        Engh till höö    F          2 las

6.         Järstorpa kyrka.
                Jngen skogh eller vtmark.

(Karttext:)

Engh
Hårdh walz engh medh ale, börk, haßel och någon ekeskogh
Gerdes engh
Skenwalz engh med gran och haßleskog.
Beetes hage med berg och ekeskog
Gierdes engh
Gerdes engh
Hårdwalz engh medh aleskogh.
Scala ulnarum.