E2:52


(Rubrik:) Järstårpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Kortebo skatte heman      1
A.        Östregierdet                     3 3/4 tunna
B.        Westregierdet                   4 1/2 tunna
C.        Södregierdet                    3 3/4 tunna      
D.        Milan gierdet                    1 3/8 tunna           
E.         Åker upgiordh i engen      1 3/4 tunna                             
F.         Engh ofuer1 alt                 11 las
            Humblegårdh till 200 stenger
            Mycket jlakt till skoogh och
            vtmark.

(Karttext:)

Gerdes eng med skogh
Wätter lacus
Sken walz engh med eeke och arreeskog
Leerblandat iord med mull
Sken walz engh med areskogh

1 D.v.s. över