E2:54-55


(Rubrik saknas)
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Eskellztorp heman        2
                               vtiordh      1 
            Dheße heman äro särskilte affmätte och annoterade
            medh sama numero som sielfua gården är numererat
            medh.

1.         Crone heman               1
                                               B         4 1/4 tunna
                        Vtsäde            C         2 1/2 tunna
                                           {  D         4 tunnor
                        Engh om höö   E         1 tunna
                                              
F         35 las    

2.         En skatte utiordh, brukas till numero 3.            1
                                               B         1 tunna
                        Vtsädhe          C         5/8 tunna
                       Engh om höö { D         1 7/16 tunna
                                               E         1/4 tunnaa
                                              
F         5 las 

3.         Croneheman                1
                                               B         1 3/4 tunna
                        Vtsädhe          C         3 5/16 tunna
                                           {  D         3 13/16 tunna
                        Engh om höö   E         5/8 tunna
                                              
F         20 las

            Ringa skoogh och vtmark
                     sampt löffskogh.

(Karttext:)

Skeen walz engh medh gran, eke och aleskogh
Skeen walz engh medh skogh.
Sand mylla
Scala ulnarum