E2:56


(Rubrik saknas)
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Såndbäk skatteheman   1/2
A.        Östregierdet                     2 1/8 tunna
B.        Norregärdet                     3 1/2 tunna      
C.        Millangierdet                    1 3/4 tunna     
D.        Södergierdet                    1 1/2 tunna           
E.         Engh öfuer alt                  12 las                              
            Humblegårdh till 150 stenger
            Nöttorfftigh skogh och vtmark.  

(Karttext:)

Sand mylla
Sken walz engh medh börk, hasl<e> och talle skog
Jlak gerdes engh