E2:58-59


(Rubrik saknas)
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Rågberga kyrkeby heman   5

            Dheße heman äro särskilte affmätte och annoterade
            medh sama numero som sielfua gårda äro annote-
            rade medh.

1.         Frellse heman                     1
                                               B         3 15/16 tunna
                        Vtsädhe          C         3 19/32 tunna
                                           {  D         5 3/8 tunna
                        Engh till höö    E          5 5/8 tunna
                                              
F         1 15/16 tunna    
                                              G          26 las
                Humblegårdh till 300 stenger
1.             En lijten qwarn till höst och wår 

2.         Croneheman                      1
                                               B         4 1/16 tunna
                                              C          3 5/16 tunna
                        Vtsädhe      {  D          5 tunnor
                                               E          6 15/16 tunna
                        
Engh till höö   F          23/32 tunna
                                              G          26 las
                Humblegårdh till 200 stenger
2.             En lijten qwarn till höst och wåår.              

4.         Crone heman                     1
                                               B         2 5/16 tunna
                        Vtsädhe          C         1 7/16 tunna
                                           {  D         2 31/32 tunna
                        Engh till höö    E          2 3/4 tunna
                                              
F          7/16 tunna
                                              G          12 las
                Humblegårdh till 100 stenger

5.         Frelle1 heman                     1
                                               B         2 31/32 tunna
                                              C          1 3/4 tunna
                        Vtsädhe      {  D          4 3/8 tunna
                                               E          4 3/16 tunna
                        
Engh till höö   F          1/2 tunna
                                              G          14 las
                Humblegårdh till 300 stenger
5.             En lijten qwarn till hopa medh numero 4 till
                        höst och wår

                Engh til hele byen sampt theras ??? folio 60
               
                Nöttorfftigh vtmark och tarfueskogh sampt
                        fijske i siön.

7.         Rogberga kyrka.

8.         Tingstugun.             Prästegården numererat medh 3 och 6.
                                               B         7 1/2 tunna
                                              C          1 15/16 tunna
                        Vtsädhe      {  D          5 3/8 tunna
                                               E          5 tunnor
                        
Engh till höö   F          1/4 tunna
                                              G          16 las

                                               H          5/16 tunna
                                               I           1 31/32 tunna
   Prestegårdens wreeter      {  K          1 9/32 tunna
                                               L          2 3/4 tunna
             Beckmarken en engh om         12 las
                 folio   66
             Böglaslät                                10 las
                 folio   62
             En enge hage i Bogla               4 las
                 folio   62

(Karttext:)

Scala ulnarum.   
Engh.
Mull iordh
Engh.
Engh.
Rogberga siön.
Mull iordh

1 D.v.s. Frälse