E2:6-7


(Rubrik:) Tweeta häradh.        Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Tokerydh heman        2

            Dheße heman äro särskilte affmätte och annoterade
            med sama numero som sielfua gårde äro
            annoterade medh.
 
1.         Skatteheman       1
                                               B   5 1/4 tunna
                        Vtsädhe          C   3 tunnor
                        Engh till höö {  D   3 1/4 tunna
                                               E    24 las

2.         Frellseheman       1/2
                                               B   4 tunnor
                        Vtsädhe          C   2 5/8 tunna
                        Engh till höö {  D   3 3/4 tunna
                                               E    24 las

                Humblegårdh till 150 stenger

                Jngen skogh eller vtmark.
                Något löffskogh i engen.

(Karttext:)

Engh
Leer blandat jord med mull
Godh gärds engh
Medellmåttig god hård walz engh med arreskogh
Sken walz engh med börkeskogh
Scala vlnarum.