E2:61


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Lydhult croneheman          1
A.        Westergierdet                   3 3/4 tunna
B.        Östergierdet                      3 7/8 tunna      
C.        Södregierdet                     4 tunnor                         
D.        En vreet                            2 tunnor          
E.         Engh till höö                     25 las
                                       Summa 13 5/8 tunnor, 25 las                           
            Humblegårdh till 200 stenger.

2.         En backstugu i engen
                         Vtsädhe        F     21/32 tunna  
                         Engh till höö  G    3 las               

(Karttext:)

Biörk leera
Enge hagha
Skeen valz engh medh biörk och granskogh
Jlak engh.
Scala ulnarum.