E2:62-63


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Bogla heman                      3
                      Vtiordz engh            1  

            Dheße heman äro särskilte affmätte och annoterat medh
            sama numero som sielfua gården är numererat medh.

1.         Skatteheman                      1
                                               B         1 5/8 tunna
                                               C         5 3/4 tunna
                        Vtsäde        {  D         4 5/16 tunna
                        Engh till höö    K         30 las
                        Vtsäde i vreeten { G    4 3/4 tunna

2.         Croneheman                      1
                                               B         15/32 tunna
                                               C         2 3/8 tunna
                        Vtsäde        {  D         1 31/32 tunna
                        Engh till hö      K         10 las

3.         Frellseheman                      1
                                               B         19/32 tunna
                        Vtsäde            C         2 13/32 tunna
                                           {  D         6 3/32 tunna
                        Engh till höö    E          <...>
                                              K          25 las

                                                   F     1 5/8 tunna                            
                        Wreeter vtsäde { H     3 7/16 tunna
                                                   I      2 tunnor

L.         Boglaslät, brukas till prästegården j
            Rogberga och hafuer tilförende warit brukat till   } fol. 59
            cronegården i Bogla, höö om   10 las 

M.        En engehage, är gifuin ifrån frellsegården i Bogla och till
            prästegården i Rogbärga, höö om 4 las                           } fol. 59

N.        Noch en engh ifrån cronegården och till prästegården, höö 1 las   fol. 59

                   Ringa i vtmark.

            Engar till hele byen ??? infördt medh gårda
            fins på folio 64

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Måswalz engh med gran skogh
Måswalz eng
Engh med gran skogh.
Måswalz engh med granskogh
Muliord
Mås walz engh
Gerdes engh.
Muliord
Muliord
Leer blandat iord
God eng
Engh
Engh
Engh.