E2:64


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Dheße engar komer numero 1 och numero 3
3.         till i Bogla. Höt inskrifuit med sielfua
            gårdsens engh, [63], folio 63.

2.         Cronegårdzsens engh, hööt infört medh
            sielfua gården, folio 63.

4.         Engh som kommer prästegården till och
            hafuer tillförende lydt under cronegården i
            Bogla. Höö om                        4 las

(Karttext:)

Skeenvalz engh med granskogh.
Jlak skeenvalz engh medh skogh
Skeen walz engh