E2:65


(Rubrik:) Råghberga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Hyllta skatteheman            1
A.        Norregierdet                     9 1/4 tunna
B.        Östergierdet                      5 3/4 tunna      
C.        Westergierdet                   11 tunnor                         
D.        Engh öfuer alt                    28 las          
            En vtmark, jngen skogh än som små arreskogh
2.         En lijten qwarn som går höst och wår.

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Måß walz engh medh sandbacka
Lerblandat iord medh mull

(Annan anteckning:)

Forfattad år 1646 af Päder Jonson Duuke